آیا نصب دوربین مدار بسته جرم است

اینکه آیا نصب دوربین مدار بسته جرم است یا نه، موضوع مهمی است که باید آن را بررسی کرد.

نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد. با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایط خاص استفاده از دوربین مداربسته ممنوع شده است.

💠 محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی

۱- نصب دوربین مدار بسته در محیط عمومی:

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و … باشد.

۲- نصب دوربین مدار بسته در محیط مشاعات:

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

۳- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و …). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.

۴- نصب دوربین مداربسته مخفی:

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.
💠 چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟

برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیطهای غیر مجاز، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی میتوانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام فرمائید

ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد – ندادن ارث

ندادن ارث

 ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد یانه؟درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت ؟

✅ پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند .اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است .

 

آیا متوفی حق دارد وراث را از ارث محروم کند؟

قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ايران، اعلام کرده است که اگر شخصی  به موجب وصيّت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.

به اعتقاد فقهای امامیه، هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال شخص وصیت کند که به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می‌کند. در حقیقت اکثر فقها این وصیت را به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می‌دانند.

برخی حقوقدانان در این زمینه عقیده دارند که از ظاهر جمله «وصيت مزبور نافذ نيست» چنين استفاده مي‌شود كه هر گاه وارث محروم، به اراده وصیت‌کننده، تسليم شود و محروميت را بپذيرد، وصيت نافذ مي‌شود. لازمه پذيرش اين نظر، نافذ بودن وصيت تا حد یک سوم است كه بدون نياز به اجازه نيز اثر دارد، اما در استفاده از اين ظاهر بايد احتياط كرد، زيرا قوانين ارث و قواعد مربوط به تملك قهري ورثه براي حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومي جامعه ارتباط نزديك و مستقيم دارد.

 

نکاح با خارجی – شرايط نکاح زن ایرانی با مردخارجی و نکاح مرد ایرانی با زن خارجی چيست؟

شرايط نکاح زن ایرانی با مردخارجی و نکاح مرد ایرانی با زن خارجی چيست ؟ نکاح با خارجی

🔹الف. #نکاح مرد ایرانی با زن خارجی

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. (ماده ۱۰۶۱)

بموجب مواد ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود. این ازدواج در صورت تحصیل اجازه از وزارتخانه متبوع نافذ بوده و امکان ادامه کارعضو را در وزات خارجه فراهم می ساخت. قانون مصوب اول بهمن ۱۳۴۵ این نکاح را به کلی منع کرده و مقرر داشت: “از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت را در وزارت امور خارجه نخواهند داشت…

🔹ب. نکاح زن ایرانی با مردخارجی – نکاح با خارجی

بموجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی :”ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ” بنا براین هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است.تصویبنامه مورخ ۶/۷/۵۴ صلاحیت وزارت کشور را در صدور پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع بیگانه تایید کرد. و ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را داد که بجای صدور پروانه زناشویی به استانداریها و فرمانداریهای کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند

 

درخواستهای امور حسبی

درخواستهای امور حسبی

✍قانونکذار برای امور حسبی قاعده ای جدای از دعاوی مالی و غیر مالی وضع نموده است. ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی مصادیقی از این درخواستها را ذکر نموده است.` که عبارتنداز:.

✅۱–درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه

✅۲–در خواست صدور حکم موت فرضی

✅۳–پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی

✅۴–درخواست مهر و موم ترکه

✅۵–درخواست رفع مهر و موم ترکه

✅۶–درخواست تحریر ترکه

✅۷–درخواست تصفیه ترکه

✅۸–درخواست تقسیم ترکه

✅۹–درخواست تصدیق انحصار وراثت

 

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.

به اموری گفته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند و تصمیم بگیرند.

این تلقی وجود دارد که موضوعات حسبی به طور کلی غیرترافعی بوده و مراجع قضایی موظف‌اند بدون وجود اختلاف و حتی رأسا به محض اطلاع از آن اقدام و اتخاذ تصمیم ‌کنند در حالی که این امور همواره غیرترافعی نبوده و هر امر حسبی می‌تواند واجد جنبه ترافعی نیز باشد. وی این مورد را با یک مثال توضیح داد و گفت: مثلاً چنانچه در گواهی انحصار وراثت نام یکی از ورثه متوفی عمداً یا سهواً از قلم بیفتد، قطع نظر از اینکه ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت جرم‌انگاری کرده است، گواهی صادره قابل اعتراض و اصلاح است و این امر می‌تواند جنبه ترافعی نیز داشته باشد چون ممکن است اختلاف در نسب به‌وجود آید. به گفته این حقوقدان، رفع این اختلاف مستلزم رسیدگی قضایی است؛ بنابراین می‌بینید که یک امر غیرترافعی با شکایت و اعتراض واجد جنبه ترافعی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان گفت که چون این امور ترافعی نیستند بی‌نیاز از رسیدگی در دادگاه هستند اما اینکه خروج آن از حوزه اختیارات دادگاه به کارآمد شدن عملکرد دادگاه منجر خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است.

مشاوره با وکیل انحصار وراثت

 

مهریه ۱۱۰ سکه – آیا مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشود و بیشتر از اون رو برای عقد ثبت نمیکنن؟

مهریه ۱۱۰ سکه

آیا مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشود و بیشتر از اون رو برای عقد ثبت نمیکنن؟

✅پاسخ:

در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ثبت مهریه ازدواج وجود نداره و با هر مقداری که زوجین مایل باشند امکان ثبت عقد وجود دارد ( مثلا یک سکه یا مثلا دو هزار سکه)

بحث عدد ۱۱۰ سکه زمانی مطرح میشود که زوجه(زن) مطالبه مهریه خود را داشته باشد.
حال اگر مرد ( زوج) استطاعت مالی(توانایی مالی، اموال و دارایی) داشته باشد، مهریه هر میزان که باشد وصول گردیده و به زن پرداخت می شود
اما اگر مرد استطاعت مالی ندارد
دادگاه پرداخت مهریه رو در صورت درخواست زوج قسط بندی مینماید
(زوج محکوم به پرداخت پیش قسط و هم چنین اقساط ماهانه می گردد که توسط دادگاه مبالغ آن تعیین می گردد)
در این حالت زوج به پرداخت اقساط تا اتمام صد و ده سکه محکوم خواهد.
در واقع مطالبه بیشتر از ۱۱۰ سکه صرفا منوط به توانایی مالی مرد است.

مهریه ۱۱۰ سکه

در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ را نمی‌توان دریافت کرد، در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. دکتر میترا ضرابی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به تشریح شرایط قانونی برای مطالبه مهریه پرداخت. ضرابی با اشاره به اینکه در قانون جدید خانواده ذکر شده است که معیار ملائت در مطالبه مهریه ۱۱۰ سکه است، گفت: به این معناست که دادگاه فرض و اماره را بر این گذاشته است که زوج قابلیت پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود حکم حبس صادر می‌شود.

آثار حقوقی مرگ مغزی

آثار حقوقی مرگ مغزی

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۰۰۴/۷مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷

✅سوال
ایا کسی که دچار #مرگ_مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟

✅براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است .

در چه صورت ضایعه مغزی باعث مرگ مغزی میشود؟

با توجه به مطالب فوق به راحتی می توان دریافت که اگر برای مثال فقط خونرسانی قشر مغز مختل گردد ، تمامی حس و حرکت بیمار از بین میرود و تنفس و سایر موارد ذکر شده که از ساقه ی مغز منشاء گرفته است  باقی می ماند.

در این مورد با بیماری روبرو هستیم که تنفس خود به خود دارد ولی دارای هیچ گونه حرکت و ادراک نمی باشد . زندگی نباتی، با مرگ مغزی کاملا متفاوت است. این وضعیت تقریبا همیشه در پی کما رخ می دهد. با اینکه شخص بیدار بنظر می رسد ( چشمانش باز است ) و دارای یک سری حرکات غیر ارادی اعضای خویش است، هیچ عملکرد ذهنی و شناختی ندارد. این ها در واقع بیمارانی هستند که بدنبال آسیب شدید مغزی، برای سالهای متمادی زنده می مانند و به نظر هوشیارند، بدون اینکه بتوانند با محیط اطراف خود ارتباطی برقرار کنند.

به این حالت همانطور که گفته شد زندگی نباتی گفته می شود که در آن بیمار نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی ندارد و ممکن است سالها در این حالت باقی بماند و سپس به حیات مجدد باز گردد یا از دنیا برود.

نكات كليدی معامله با وكيل خريدار ملك – خرید ملک از وکیل 

خرید ملک از وکیل

نكات كليدی معامله با وكيل خريدار ملك

🔹در هنگام معامله با وكيل خريدارملك چند نكته را رعايت كنيد:

👈١. وكيل حق اسقاط كافه خيارات، ضمانت كشف فساد و تحويل گرفتن ملك را داشته باشد

👈٢. از دفترخانه اي كه وكالت صادر شده بخواهيد اعتبار وكالت نامه را تصديق كند

👈٣. اگر خريدار ورشكسته و يا ممنوع المعامله باشد، اعمال حقوقي وكيل خريدار هم بي اعتبار است ولو آنكه وكيل هيچ نوع ممنوعيتي نداشته باشد

👈۴. عقد قرارداد فقط خريدار را متعهد مي نمايد و هيچ تعهدي براي وكيل ايجاد نمي كند بنابراين بهتر است در قرارداد علاوه بر خريدار، وكيل خريدار هم نسبت به تعهدات خريدار مسوول باشد.

 

خرید ملک از وکیل

تعهدات وکیل
اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود
رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش
استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد
تسلیم صورت‌حساب وکالت
تعهدات موکل
التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است
پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است
پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود
پایان وکالت
وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود
عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند
موت یا جنون وکیل یا موکل
موت یاجنون وکیل یا موکل , مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست
خدمات گروه وکلای یاسا شامل

ازدواج دائم چه تفاوتی با ازدواج موقت دارد

✅ازدواج دائم چه تفاوتی با ازدواج موقت دارد؟
🔹یكی از قوانین اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است كه ازدواج می‌تواند به دو نحو صورت بگیرد: دائم و موقت. ازدواج موقت از نظر قوانین اسلامى یك نوع قرارداد ازدواج است مانند ازدواج دائم اما این دو نوع ازدواج از جهاتی مشترك و از جهاتی با هم متفاوت هستند.

۱️⃣در #عقد_موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیکه شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.

۲️⃣زن در عقد موقّت آزاد است که کاری در خارج “خانه” براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط “نیست” در صورتی که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

۳️⃣عدّه #عقد_دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام می شود، ولی عدّه عقد موقّت دوبار دیدن عادت ماهیانه است.

۴️⃣عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می‌شود.

۵️⃣در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل از ازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.

۶️⃣در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

۷️⃣در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

۸️⃣در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.

۸️⃣برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

۹️⃣در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل(مردی که بازن سه طلاقه ازدواج میکند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج کند) پیدا می شود و فرد نمی‌تواند با همسر قبلی‌اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد.

🔟در ازدواج دائم مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند، ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانی که از اهل کتاب است (مانند مسیحی و یهودی) مانعی ندارد.

 

توهین در فضای مجازی و مجازات های تعریف شده

توهین در فضای مجازی

✍ قانونگذار نگاه ویژه‌ ای به موضوع توهین در فضای مجازی داشته و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ١٣٨٩ در خصوص این نوع از توهین به صورت جداگانه به جرم انگاری پرداخته است.

🔻در ماده ١٦ این قانون آمده است؛ « هرکس به وسیله سیستم ‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

🔻تبصره؛ چنانچه تغییر یاتحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

🔻آنچه که در قانون جرایم رایانه ‌ای به آن اشاره شده، قلب واقعیتی است که منجر به هتک حیثیت افراد می‌شود اما اگر هر نوشته‌ای یا مطلبی به واسطه سیستم‌ های رایانه‌ای یا تلفن همراه منتقل شود چه مشمول ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی و چه مشمول ماده ١٦ قانون جرایم رایانه‌ای باشد، در هر صورت موجب تعقیب و مجازات توهین‌ کننده خواهد شد

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل قیاس با توهین و نشر اکاذیب به شکل سنتی نیست؛ زیرا در شکل سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود اما در شکل مدرن، توهین یا دروغ به دیگری را هزاران هزار نفر مشاهده می‌کنند. به همین دلیل است که قانون‌گذار نسبت به این مساله واکنش خاصی نشان داده است و ابعاد مختلف جرم توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی همچون جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، شرط سمت خاص برای مرتکب جرم نشر اکاذیب در قانون، مسکوت بودن مجازات جرم توهین در فضای مجازی و … را بررسی کرده است.

مفسد فی الارض کیست

مفسد فی الارض کیست

✍️امنیت، خواسته عمومی‌ هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می‌کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض است.

🔸«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

🔸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

🔸در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام است .

🔸قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می‌کند:

۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر

۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

۳ – قانون اخلال گران اقتصادی

۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری

۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان