نسبت به املاك خاص چه كساني مي‌توانند تقاضاي ثبت نمايند؟

املاك خاص

– موقوفاتي كه متولي خاص ندارند، نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد .

–  املاكي كه به نفع عموم حبس شده است ، متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است .

– درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهدة متولي و نسبت به املاكي كه به نفع اشخاص معيني حبس شده به عهدة متصدي امور حبس است ليكن هريك از موقوف عليهم و محبوس لهم نيز مي‌توانند درخواست ثبت نمايند. املاک خاص

–  در مورد ثلث مؤبد و باقي ، وصي مكلف به درخواست ثبت است .

–  در صلح‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده ، درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته مي‌شود.

 


بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قوانین املاک اوقافی) املاك خاص
اولین قانون اصلاحات اراضی در تاریخ ۱۳۳۸/۰۲/۲۴ به تصویب رسید. در ماده ۲ قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره ۱ ماده مذکور سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده ۲ به صورت وقف خاص باقی مانده مازاد بر آن فروخته شوده وجوه حاصله برابر ماده ۹۰ قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند ۹ ماده ۳ قانون اصلاحات اراضی آستان مقدس و موقوفات عام از مشمول ماده ۲ مستثنی می شوند.

در قانون اصلاحات اراضی (قوانین املاک اوقافی) مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد. در تبصره ۴ ماده واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردیده که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد و در تبصره ماده ۴ واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردید و مازاد آن فروخته شود.

اثر به حواله کرد در چک چه حکمی دارد

بسیاری از افراد، در هنگام صدور چک، روی عبارت “یا به حواله کرد” خط می کشند، تا چک توسط بانک، صرفا به شخصی که نام او در متن چک قید شده پرداخت گردد و به عبارت بهتر، چک قابل انتقال از طریق پشت‌نویسی نباشد.
هرچند به نظر می‌رسد در قانون به صراحت، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما عقیده اکثریت حقوقدانان بر این است که چک، حتی در چنین شرایطی قابل نقل و انتقال است.


« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»  ماده ۳۱۲ همان قانون نیز مقرر می کند «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری انتقال یابد». بنابراین، دارنده چک که ذینفع محسوب شود ممکن است یکی ازاین چهار حالت ذیل را داشته باشد:

۱-چک در وجه حامل باشد  دراین صورت چک در دست هرکس که باشد دارنده محسوب می شود

۲-چک در وجه شخص معین باشد که وی دارنده محسوب خواهد شد

۳-چک در وجه شخص معین باشد ولی وی به وسیله ظهرنویسی به دیگری منتقل کند که منتقل الیه دارنده  جدید محسوب خواهد شد

۴-چک در وجه شخص معین صادر شده باشد و صادرکننده عبارت “به حواله کرد”را خط زده باشد دراین صورت در اینکه شخص معین دارنده است تردیدی نیست ولی آیا  وی می تواند باوجود اینکه صادرکننده عبارت حواله کرد را خط زده و وی چک را با این وضعیت قبول کرده است با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند؟  اگر به این طریق منتقل کند منتقل الیه دارنده  جدید به حساب می آید تا ذینع محسوب شده و بتواند اقامه دعوی به طرفیت صادرکننده  طرح کند؟

در پاسخ می توان گفت : باتوجه به اینکه در فرض چهارم شخصیت دارنده مطمح نظر صادر کننده است و وی با توجه به این اوضاع و احوال چک را صادر کرده  و دارنده نیز با این شرط ضمنی چک را قبول کرده است پس با خط زدن عبارت “به حواله کرد” توسط صادرکننده و قبول چک از سوی دارنده این شرط ضمنی در دایره « اراده دو طرف» وارد شده و دارنده نمی تواند چک را به دیگری واگذار نماید.

فرزندخواندگی

پس از صدور حکم سرپرستی (فرزندخواندگی)، اداره ثبت احوال مکلف است، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
اداره ثبت احوال، سپس شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.


فرزند خواندگی یا سرپرستی؟

فرزند خواندگی در کشور ما با آنچه در کشورهای دیگر به این نام خوانده می‌شود، زمین تا آسمان فرق دارد؛ به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان ترجیح می‌دهند به جای «فرزندخواندگی» از اصطلاح «سرپرستی» استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، بیسیاری از مردم که با ریزه‌کاری‌های حقوقی آشنایی ندارند، به تفاوت بین فرزند خواندگی و سرپرستی توجهی نمی‌کنند که به تبع، بیشتر رسانه‌ها وقتی در این خصوص مطلبی را ارائه می کنند، آن مطلب درباره لایحه فرزندخواندگی و مقررات فرزندخواندگی است.

این درحالی است که اگر حتی یک شبانه‌روز در میان قوانین و مقررات بگردید، نمی‌توانید یک عنوان قانونی پیدا کنید که از لفظ فرزندخواندگی استفاده کرده باشد. برای پرهیز از این اشتباه مصطلح، تکلیف‌تان را همین اول روشن و تاکید می‌کنیم که اصلا قرار نیست در این بسته حقوقی درباره فرزندخواندگی بخوانید؛ چون چنین عنوانی در قوانین ما اصلا وجود ندارد بلکه هدف ما آشنایی بیشتر شما با سازوکار سرپرستی کودکان بی‌سرپرست است.


ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی و فرزندخواندگی خود را از طریق سفارت خانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند.

سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند و سازمان نیز موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

 

طبق قوانین ایران فرزندخوانده از سرپرستان خود ارث نمی برد .اما قانون برای تامین آینده چنین افرادی روش های مختلفی را در نظر گرفته است:
۱.به نام زدن بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
۲.بیمه عمر شدن متقاضیان سرپرستی
۳.تامین کلیه هزینه های نگهداری و تحصیلی فرزند خوانده
و….

جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص

سو استفاده از ضعف نفس

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟

✏️موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان “سو استفاده از ضعف نفس اشخاص” را دارد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

✏️همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.


عنصر مادی و معنوی جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

عنصر مادی

عمل فیزیکی این جرم عبارت است از اخذ نوشته یا سند برای همین اخذ مال از شخص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس او با اینکه مستقیماً موجب ورود ضرر به او می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی شود. اما در صورتی که اخذ نوشته یا سند که موجب التزام غیررشید شود و احتمالاً در مراحل بعدی ممکن است به ورود ضرر بالفعل به او منجر شود می تواند با وجود شرایط دیگر مشمول حکم ماده قرار بگیرد.

شرط لازم برای تحقق این جرم نیز غیررشید بودن قربانی و اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از این عدم رشد است.

به علاوه برای تحقق این جرم لازم نیست که نوشته یا سند گرفته شده موجب التزام شخص غیررشید شود بلکه ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید لازم نبوده و صرف احتمال ورود ضرر یعنی ضرر بالقوه کافی است.

عنصر روانی:

عنصر روانی جرم« اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس آنان» از دو جزء سوء نیت عام (عمد در ارتکاب عمل نیز ملکی) یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیررشید و سوء نیت خاص (قصد نیل به نتیجه)، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیررشید تشکیل می شود.

مشاوره با وکیل انحصار وراثت

تقاضای تقسیط مهریه

تقاضای تقسیط مهریه

زمانی پذیرفته می شود که زوجه نتواند اموالی از زوج معرفی کند، در صورتیکه قبلا زوجه اقدام به توقیف اموال زوج نموده باشد تقاضای تقسیط امکان پذیر نیست، مگر آنکه اموال توقیف شده کفایت نکند، در این صورت زوج می تواند نسبت به آن قسمت از حکم که مالی برای پرداخت مهریه ندارد تقاضای تقسیط دهد.


از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده ۳ این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست. تقسیط مهریه

بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است

 

مشورت با وکیل طلاق

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب می شود.

دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

داروخانه متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می گردد:

✅ مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز.
✅ مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
✅ مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
✅ مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.


تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی

 عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.
 تأسیس داروخانه فاقد پروانه.
 عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
 عدم حضور مسئول فنی در داروخانه.
 تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی.
 عدم ارائه دارو توسط داروخانه در قبال نسخه پزشک .
 ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
 گرانفروشی دارو توسط داروخانه.
 عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه.
 ارائه اقدام پزشکی و دارویی به افراد غیر مجاز توسط شرکت های توزیعی .
 نگهداری ، عرضه و یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته توسط داروخانه .
 عرضه کالاهای غیر دارئیی ، بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه.
 خودداری از عرضه کالا توسط داروخانه .
 گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه .
 عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکتهای توزیعی .
 عدم ارائه فاکتور از ناحیه شرکت توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکی .
 عدم خرید دارو ، شیر خشک ، ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و ازمایشگاهی شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز .

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

۱⃣ استرداد دادخواست بدوی تا جلسة اول دادرسی

۲⃣ استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی

۳⃣ عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی در صورتی که بدون حضور او تصمیم گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد.

۴⃣ عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناسی داشته باشد.

۵⃣ عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به قرارهای مزبور داشته باشد.

۶⃣ عدم ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان وقتی که این اسناد عادی بوده و از جانب خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله دیگری نباشد.


اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، كتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

مجازات ماموران قلابی چیست؟

مجازات ماموران قلابی چیست؟

آیا معرفی خود، به عنوان ماموران نظامی و انتظامی جرم است؟

✅پاسخ:

🔍معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است. مطابق ماده ۵۵۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.


در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

تمديد قرارداد كار

تمديد قرارداد كار

✅ در شركتي پس از اتمام مدت قرارداد کار کتبی یک ساله كارگران ، در سال جديد کارگران بدون این که قرارداد مکتوب دیگری با کارفرما امضاء كنند ، به کار خود در شركت ادامه داده اند و به همین لحاظ مدعی دایمی شدن قرارداد خود می باشند.
✅ بررسي موضوع؛
وقتی مدت قرارداد کار موقت تمام می شود و کارفرما با كارگران قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در شركت پس از انقضای مدت قرارداد کار به منزله تجدید ضمنی قرار داد كار ، معادل مدت قرارداد قبلی خواهد بود. يعني اگر قرارداد قبلي كارگر به مدت یکسال بوده است ، كارفرما مكلف است به مدت يكسال كارگر ياد شده را در شركت خود حفظ نمايد و حقوق ، مزايا و بيمه ايشان را پرداخت نمايد .
نكته قابل توجه ؛ چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در شركت مربوط ادامه کار دهد در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دایم محسوب می شود.


مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود. تمديد قرارداد كار

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. درواقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می‌یابد. مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود.

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

🔷🔹🔷سوال
شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟
🔸🔹🔸پاسخ
خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.
( ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )


دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت :
اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قرارداد ها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات، است. مطابق با ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارد و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، در غیر اینصورت باید در دادگاه ثابت نماید که به یکی از اسباب انتقال، مال موضوع دعوی به وی منتقل شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز :
تصویر مصدق سند یا قرارداد
تصویر مصدق رسید پرداخت وجه
استماع شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
عندالزوم تحقیقات محلی …