0
0

سلام بنده یه پرونده به اسم آدم ربایی داشتم که خداشاهده اصلانبوده فقط تحمیل کردن یکبارحکم برائت صادرگردیدودرمرتبه دوم 15 سال حکم صادرشدودیوان عالی هم تقاضای فرجام خواهی راردکرده حال آیابارضایت بنده حکمم نقص میشودیارداتهام

تلفن همراه
09171482994
  • مهرجو پرسیده شده 2 هفته قبل
  • آخرین ویرایش 2 هفته قبل
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید