نوشته‌ها

آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟/قانون چه می گوید

آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟/قانون چه می گوید

مطابق قانون مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:

۱- رضایت همسر اول،
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،
۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود،
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه،
۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند،
۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه،
۹- عقیم بودن زن و
۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال.

بنابراین مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید

 

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

✅✅✅ دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد

 

ثبت قانونی ازدواج مجدد
اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۱۰گانه متقاضی ازدواج مجدد باشد ، برای وقوع این امر به صورت قانونی دو راه در پیش دارد:

۱- باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.

۲- راه آسان تر این است که پنهانی همسر مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با شرایط شرعی و به صورت عادی ازدواج می نمایند. و در حضور شهود عقد ازدواج را جاری نموده و شرایط ازدواج و میزان مهریه را صورت جلسه می نمایند. از آنجا که ثبت ازدواج دوم در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع است و نیاز به حکم دادگاه دارد، همسر دوم دادخواستی به طرفیت شوهر خود به دادگاه ارائه نموده و درخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را مطرح می نماید. در جلسه دادگاه به استناد صورتجلسه عادی ازدواج و اقرار زوج و نیز حضور و اجازه پدر زوجه حکم صادر شده و بر اساس آن حکم دفاتر رسمی ازدواج آن را ثبت می نمایند

 

حقوق همسر اول پس از ازدواج مجدد زوج

در صورتی که مرد با حکم دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نماید، همسر اول می تواند:

۱- با قبول این امر و سازش به زندگی در کنار همسر خود ادامه دهد. و یا
۲- به دادگاه درخواست طلاق بدهد و حق و حقوق مالی خود را مطالبه نماید

 

 

مجازات مردي كه بدون اجازه ازدواج مجدد كند

مجازات مردي كه بدون اجازه ازدواج مجدد كند؛؛
✔️براي ازدواج موقت، مرد زن‌دار نيازي به اجازه دادگاه ندارد زيرا قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دايم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي كه در ازدواج موقت نفقه‌اي بر عهده مرد نيست.

????مردي كه بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد كند و آن را به ثبت نرساند، به حبس تا يك سال محكوم مي شود.????

✔️مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر اينكه با اجازه دادگاه باشد و دادن اين مجوز از سوي دادگاه در صورت وجود شرايطي است.

✔️چنانچه همسر اول مرد رضايت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد يا از ايفاي وظايف زناشويي خودداري كند و زندگي خانوادگي را ترك كند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را مي‌دهد.

✔️مرد براي تجديد فراش بايد دادخواستي به طرفيت همسر اول خود تنظيم و در آن خطاب به دادگاه دلايل و علل تقاضاي خود را بيان كند. دادگاه نيز با تعيين وقت رسيدگي يك نسخه از دادخواست را براي همسر اول ارسال مي‌كند تا به آن پاسخ دهد يا براي جلسه دادگاه خود را آماده كند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروري و تحقيق از زن اول و پس از احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت بين همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد مي‌دهد و چنانچه مرد شرايط و اوضاع مالي مساعدي نداشته باشد و زن نيز حاضر به تمكين و ايفاي وظايف زناشويي باشد با درخواست او مخالفت خواهد كرد.

✔️✔️دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد كند و از طرفي آن را به ثبت نرساند، به دليل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب مي‌شود و به حبس تا يكسال محكوم خواهد شد.

✔️براي ازدواج موقت، مرد زن‌دار نيازي به اجازه دادگاه ندارد زيرا قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دايم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي كه در ازدواج موقت نفقه‌اي بر عهده مرد نيست.

✔️چنانچه مردي زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعي، خلع و مبارات باشد كه زوج و زوجه در ايام عده حق رجوع دارند و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج محسوب مي‌شود، مرد براي ازدواج مجدد نياز به كسب اجازه از سوي دادگاه دارد اما در صورتي كه طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتياجي به كسب اجازه دادگاه نيست.

✔️چنانچه مردي با اجازه از دادگاه زن ديگري بگيرد ولي ازدواج دوم به دليل مرگ يا جدايي همسر پايان يابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج كند مجدداً بايد از دادگاه اجازه بگيرد.