نوشته‌ها

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری: 👇👇👇

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند تبعه کشورهای خارجی نباشند مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند

🏁مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:👇👇👇👇
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

🏁اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری: 👇👇👇
بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدکار و امور اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

 

چند نکته مهم

چند نکته مهم  کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.  افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند .

با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:

بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.   تبعه کشورهای خارجی نباشند.   مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.   دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

قانون بیمه اجباری

قانون بیمه اجباری

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و

در تاریخ ۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و

طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۹۵/۳/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده،

در تاریخ ۹۵/۳/۹جهت اجرا ابلاغ گردید.

 

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری خسارت به شخص ثالث اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام ، نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

 

بیمه تکمیلی

در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف دیه مرد مسلمان در ماه حرام را داشته باشد ، بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد.

حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

 

سقف پرداخت خسارت

بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات است.

در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد

 

شرط در بیمه نامه ممنوع!!

درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.

 

وقتی تخلفات رانندگی حادثه ساز علت تصادف است!!!

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند بر اساس مقررات برای بازیافت بخشی از بیمه پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند.

 

وقتی عوامل جاده ای علت تصادف است!!!

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

 

 

شرایط دریافت بیمه بیکاری

شرایط دریافت

بیمه بیکاری

بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :

الف – بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. البته بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و سیل بیکار می شوند از این قانون مستثنی هستند.

ب – بيمه شده مكلف است ظرف (۳۰) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.

نکته: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

 

بیکار کیست؟

بيكار از نظر قانون بیمه بیکاری، بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.

بر این اساس بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي عالي كار ، بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

هم چنین بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله جنگ، آتش سوزي و… بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.

 

مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟

ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (۵۵%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد.

به مقرري افراد متاهل يا متكفل ، تا حداكثر (۴) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر يك از آنها به ميزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (۸۰%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.

 

افراد تحت تکفل که مشمول بیمه بیکاری می شوند عبارتند از:

۱- همسر (زن يا شوهر)

۲- دختران فرد مشمول تا زمانی که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

۳- پسران فرد مشمول كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ، ازكارافتاده كلي باشند.

۴- پدر و مادر كه سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه شده تامين گردد.

۵- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان دختر و پسر که در شماره های ۲ و ۳ قید شد.

 

  • كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
  • افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری كه داراي ۵۵ سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
  • مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود
  • مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جز سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری شامل چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
بر اساس بند یک این قانون، كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
به استثناء
۱— بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي .
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري .
۳ – اتباع خارجي .

 

بیمه شدگانی که به‌علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

عدم رد کردن بیمه توسط کارفرما و پی گیری کارگر

عدم رد کردن بیمه

سلام.خدا قوت.من سالها فبل انقلاب در بک شرکت خارجی کار میکردم که سد میساخت.الان که بازنشست شدم متوجه شدم بیمه منو رد نکردن وموجب شده الان با یک زن ودختر بیمارفقط۴۰۰تومان میگیرم.با ذکر اینکه اون شرکت در ایران شعبه ای ندارد آیا میتوان شکایت کارفرمای اون که سد فعلی یا وزارت نیرو هست را بکنم وبیمه ام راطلب کنم?تشکر

پاسخ وکیل

سلام.
حقیقتش اینه که چاره دیگه ای نیست!
طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بکنید و الزام به احتساب و تادیه سوابق بیمه ایتون رو بخواهید.

 

كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را كسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.

 

در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل نکند و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود

عدم رد کردن بیمه

كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد؛ همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تسلیم کند. سازمان‌ حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌إهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌کند. هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد كرد. در صورتی كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور خودداری كند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.