نوشته‌ها

آیا پلیس حق بازرسی اتومبیل ما را دارد؟

آیا پلیس حق بازرسی اتومبیل ما را دارد؟

جواب:👇👇
*مطابق ماده ۵۶ قانون ايين دادرسي كيفري*
بازرسي اشيا از جمله *اتومبيل*، در جرايمي كه مشهود نيست، فقط بايد با اجازه موردي قاضي صورت بگيرد. در همين راستا ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق در جرايم غيرمشهود بدون كسب مجوز از مقام قضايي مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتيجه *تا زماني كه جرم مشهودي رخ ندهد بسيج يا نيروي انتظامي حق بازرسي داخل اتومبيل را ندارد.*
برای افزایش رعایت حقوق شهروندی هموطنان لطفا به گروه‌های عضو ارسال کنید.

حق بازرسی اتومبیل

تنها زمانی می‌توان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. نکته مهم در این خصوص این است که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمی‌توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد. در جرایم مشهود که ماده ۴۵ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری شرایطی مانند در مرئی و منظر عموم‌ بودن یا حضور بلافاصله ضابطان قضایی و… را برای احراز مشهود بودن جرم احصا کرده است، باید ضابط تنها با شخص متهم برخورد کند نه‌آنکه به‌طور نوبتی تمام اتومبیل‌های سطح شهر را بر مبنای سلیقه بازرسی کند.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

تخلفات رانندگی

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی اتفاق می افتد. چنین جرایمی که ناشی از قصور و کوتاهی مرتکب و بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مشمول مجازات این دسته از جرایم است.

ممكن است نتیجه حادثه در تصادف رانندگی ، مضروب، مجروح یا حتی كشته شدن فرد مصدوم باشد.

در این وضع با توجه به اینكه كدام یك از نتایج حادث شود، مجازات و حكم قانون متفاوت خواهد بود.

در اكثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است.

 

جنبه خصوصی و عمومی جرم ناشی از تصادف

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و تصادف، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی است.

در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است.

بنابراین چنانچه مصدوم در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود،

♨️ دعوای مطالبه دیه پس از روشن شدن وضع مصدوم قابل پذیرش و رسیدگی است.

♨️با توجه به اینكه جنایات ناشی از رانندگی شبه‌عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ وقوع حادثه پرداخت شود.

 

نداشتن گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه در هنگام تصادف دلالت بر تقصیر راننده نیست.

جرم رانندگی بدون گواهینامه

هر كس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، كند و همچنین شخصی كه به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت كند،
برای بار اول به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال یا هر ۲ مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محكوم خواهد شد.

🚫🚫چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود كه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده،
دادگاه مكلف است مجازات وی را تشدید كند و از طرفی می‌تواند او را برای مدت یك تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم كند.

 

قانون رسيدگى به خسارات ناشى از تصادفات رانندگى

دعاوى راجع به عيب و نقص ناشى از تصادفات رانندگى که به‌وسيلهٔ نقليه وارد و موجب خسارت براى صاحب آن مى‌گردد در دادگاه‌هاى صلاحيت‌دار خارج از نوبت رسيدگى مى‌شود.

کاردان‌هاى فنى راهنمائى و رانندگى و پليس راه که براى رسيدگى به امور تصادفات رانندگى تعيين مى‌شوند مکلف هستند علت وقوع تصادفات و چگونگى آن را صريحاً با تشريح وضع محل تصادفات در صورت مجلس قيد و ميزان خسارت وارده به‌وسيلهٔ نقليه را اعم از هزينهٔ تعمير و کسر قيمتى که در نتيجهٔ تصادفات حاصل مى‌شود معلوم نمايند – در صورتى‌که تعيين ميزان خسارت در محل ممکن نباشد مى‌توان آن را موکول به بازديد بعدى در تعميرگاه نمود. مندرجات صورت‌مجلسى که به‌طريق فوق تنظيم مى‌گردد معتبر است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.