وکیل ملکی

وکالت امور ملکی – وکیل ملک – وکیل زمین
دعاوی ملکی به مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری گفته می شود که موضوع املاک مربوط می شوند.
دعاوی حقوقی ملکی مثل الزام به اخذ پایان کار،الزام به ایفای تعهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع
دعاوی کیفری ملکی مثل فروش ملک غیر، جعل سند، کلاهبرداری ملکی، تصرف عدوانی و ممانعت از حق،
برای اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی مشاوره نمایید – وکیل ملکی – وکیل زمین – وکیل ملک
Civilian lawyers, civil and legal affairs in Iran