0
0

سلام.توسط دونفر شکایت دال بر تخریب سیم خاردارو..زمینی که در مالکیت بنده است مطرح شده که نهایت دادگاه کیفری قرار اناطه( اثبات مالکیت شکات در دادگاه حقوقی) صادر که در دادگاه حقوقی نیز شکات به دلیل نداشتن مدارک کافی دعوی خودرا مسترد که منجر به رد دعوی انها شد.دادگاه کیفری نیز باستناد آن حکم برائت بنده از تخریب را صادر کرد.حال آنها در پی شکایتی حقوقی دیگر میباشند که ادعا کنند چند نسل قبل زمین ارثی بوده(بین پسرعموهای پدر من)در حالی که در دادگاه قبلی مدارک دیگری مثل فروش نامه (صوری)بین هم و.. ارائه دادند.سوال این است که دوپرونده قبل چه تاثیری بر روند رسیدگی حال دارد و بنده می توانم به جرم کلاهبرداری و فریب داگاه از آنها شکایت کنم.باسپاس

تلفن همراه
09397064339
  • امین پرسیده شده 3 ماه قبل
  • آخرین ویرایش 3 ماه قبل
0
0

اگر عنوان شکایت جدید انها همان اثبات مالکیت باشد که اعتبار امر مختومه دارد و اگر با عنوان دیگری شکایت کنن شما می توانین به همان پرونده قبلی استناد کنید و درخواست کنید که قاضی پرونده را مطالبه و مورد بررسی قرار دهد و اگر تعارض گفتار داشته باشند برای قاضی علم ایجاد می شود که اظهارتشان کذب بوده و باید پروند رد شود
در مورد شکایت کیفری بنده اعتقادی ندارم که جنبه مجرمانه داشته باشد و فایده ای ندارد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید