گروه وکلای دادیاران

خدمات حقوقی، مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری، ارزیابی دقیق محاسبات حقوقی شما با امکان پیش بینی و ارائه خدمات بصورت تمام وقت در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار می گیرد.​

Legal services and consulting assessment by the iran bar association lawyer. Beside, other full-time calculations for iranian and other countries civilants.