جرم ضرب و جرح

ضرب و جرح

💢ضرب در لغت به معنی «زدن» است.
از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری بافت ها و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، كبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شكستگی، خونمردگی و… از مصادیق ضرب هستند .ضرب ممكن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاك تشخیص وارد كردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

💢جرح در لغت به معنی « زخم زدن» است.
از نظر حقوقی به آسیب هایی گفته می شود كه موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممكن است این از هم گسیختگی همراه با شكستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

 

ضرب و جرح عمدی

در چند مورد ضرب و جرح عمدی به حساب می آید:

♨️ا گر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند .

♨️ یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی به نوعی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

♨️ همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعاً عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم به نوعی منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسئله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.

 

اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط، قصاص خواهد شد.

 

در چه شرایطی مجازات مجرم ضرب و جرح، قصاص است؟

⛔️ شرط نخست:
باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و … تسری پیدا نمی کند.

⛔️شرط دوم:
در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن و اصلی بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. بنابراین هر گاه در قصاص جرح، رعایت تساوی ممکن نباشد ( مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود.
بنابراین چنانچه هر یک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن و اصلی بودن محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

 

مجازات مجرم ضرب و جرح وقتی قصاص ممکن نیست:

در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد :

♨️صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود

♨️صدمه وارده منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود.

♨️ صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود.

♨️ قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.

♨️اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نشود ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

 

 

آیا چک تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

آیا چک تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

🔻در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل #صدور_اجراییه در اداره ثبت می باشد.

🔻چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت #تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

🔻بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت #اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

🔻این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

چک سفید امضا یعنی چی؟

🖋منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه

فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه

🔻گمرک ایران با اعلام فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه، تاکید کرد که مردم حتی برای مصارف شخصی هم این داروها را همراه نداشته باشند.

گمرک ایران اعلام کرد:

🔻ورود اقلام دارویی ذیل در هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه از سوی گمرکات این کشورها ممنوع و مشمول جریمه های سنگین است؛ لذا از مسافران درخواست می شود از همراه داشتن اینگونه داروها در زمان مسافرت به کشورهای آسیای میانه حتی برای مصارف شخصی اکیدا خودداری نمایند.

🔻استامینوفن کدیین، کلرودیازپوکساید، دیفن اکسیلات، کلونازپام، کلداکس، بنسکال، سودافد، کلداستاپ، تی_دول ۱۰۰، رای_ دول ۱۰۰، افرین و سوداکلد

 


فهرست اقلام دارویی و موادی که نیازمند اخذ مجوز بهداشت برای صادرات

۹۵/۲۱۰/۷۸۴۵۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۸

پیرو بخشنامه شماره ۹۲/۲۱۰/۳۴۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ موضوع مجوز صادرات داروهای تحت کنترل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵/۱۸۴۶۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سازمان غذاو دارو وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی در خصوص فهرست اقلام دارویی و مواد تحت کنترل که نیازمند اخذ مجوز از سازمان یاد شده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
خواهمنشد است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. همچنین خاطر نشان می سازدفهرست مواد و داروهای تحت کنترل، ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد

 

اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای) پیش‌بینی شده است.

 

تجدیدنظر

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

تفاوت‌هاي حكم و قرار

۱) حكم هميشه از طرف دادگاه صادر مي‌شود ولي قرار ممكن است از طرف دادگاه يا مدير دفتر صادر شود.

۲) حكم قابل تجديدنظر است، مگر قانون منع كرده باشد. در حالي كه قرارها غير قابل تجديد نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

۳) احكام ممكن است حضوري يا غيابي باشند اما قرار غيابي در قانون ذكر نشده است.

۴) درخواست اعاده دادرسي نسبت به قرارها جايز نيست و صرفاً نسبت به احكام مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئين دادرسي مدني).

۵) در احكام نياز به تقديم دادخواست و تحقيق است ولي در قرارها تقديم دادخواست شرط نيست و مي‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

 

از چه جهت می توان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود؟

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری:

در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ قانون آین دادرسی مدنی بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب)
۳- حکم راجع به متفرعات دعوا (!!!) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

 

متفرعات دعوا

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

 

 

 

اقسام قرار ها:

✅✅ قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:

این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.

این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.

✅✅قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.

✅✅قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)

 

انواع احکام قضایی دادگاه ها

✅✅ احکام قطعی و غیر قطعی؛

احکامی که در دادگاه صادر می شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.

✅✅ احکام ترافعی و احکام حسبی؛

منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

✅✅ احکام حضوری و احکام غیابی؛

به موجب ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 

رای : حکم یا قرار

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار

هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است .

اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد یا خاتمه دهنده دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو ویژگی را نداشته باشد قرار است.

به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص به می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.

روز وکیل مدافع ، هفتم اسفند بر تمامی وکلا خجسته باد

روز وکیل مدافع بر تمامی حقوقدانان گرامی بخصوص وکلای ارجمند خجسته باد!

روز وکیل مدافع

روز وکیل مدافع

 

روز وکیل : تقريبا ۶۰ سال پيش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لايحه استقلال وکلا با پافشاري‌هاي دكتر مصدق تصويب شد ولي متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع در کمتر تقويمي ثبت شده است.

در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

ارتباط نامشروع

رابطه نامشروع

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد.
در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

 

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

 

آیا رابطه نامشروع در فضای مجازی حکم رابطه واقعی آن را دارد؟

✅✅✅ بله
تفاوتی نخواهد داشت و در صورتیکه در فضای مجازی نیز رابطه نامشروع اثبات شود تفاوتی با غیر از فضای مجازی نخواهد داشت.

 

مجازات ارتباط نامشروع چیست؟

✅✅✅مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند .

 

آیا محتوای چت و پیامک در دادگاه قابل استناد است؟؟

✅✅✅ ماده ۵۰ در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید:

“چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»

از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، پیامک و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد کرد.

 

آیا پدر به عنوان ولی و قیم می تواند از محتوای پیامک های فرزندش پرینت تهیه کند؟

✅✅✅تفتیش و بارزسی مراسلات پستی،مخابراتی صوتی و تصویری افراد ، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد.

تفاوت اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

اقرار در مسائل حقوقی کافی است،

مانند این‌که شما بگویید بدهی به کسی دارید. قاضی نیازی ندارد که برای اثبات این ، مستندات دیگری را بجوید.

اما در مسائل کیفری، به تنهایی کافی نیست.

یعنی اگر شما بگویید عملی مجرمانه را انجام داده‌اید، تا شواهد و مستندات، گفته شما را ثابت نکنند، گفته‌ی شما محکمه‌پسند و مدلل نیست.
هم چنین به ياد داشته باشيم با «اقرار حقوقی» آنچه از دست مي رود – در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است.

 

درلغت :

به معني با گفتار خود ثابت كردن كاري يا امري ، اعتراف كردن و سخن را واضح و آشكار بيان كردن مي باشد.

 در اصطلاح حقوقي :

عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود.
بنابراين اقراری اخباري در رابطه با حق كه به نفع غير و به زيان اقراركننده است

اصطلاح شناسی

۱-مقرِّ:
اقرارکننده

۲- مقرِِ له:
منتفع از اقرار

۳- مقرٌّ به:
موضوع اقرار

 

بر اساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدني

«هركس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست».

 

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می گوید:

«انكار بعد از اقرار مسموع نيست(قابل قبول نیست) ليكن اگر مقر(اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند».

 

شرایط اقرارکننده:

بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید :

-بالغ باشد. ( به سن بلوغ شرعی رسیده باشد: پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری)

-عاقل باشد.(مجنون دایمی و یا مجنون ادواری در حال جنون نباشد.)

-قاصد باشد.(اقرار را با توجه به معنی آن بگوید و در مقام شوخی و هزل نباشد)

-مختار باشد.(در اثر تهدید دست به اقرار نزد و با اختیار کامل خود اقرار کند.)

 

آيا آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمه‌هاي تلفني به دست مي‌آيد معتبر است؟

✅✅✅ هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست.

اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست.

اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند .

 

تقسیم بندی انواع جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

تقسیم بندی انواع جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

۱⃣جرم آنی:
✍️جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.

۲⃣جرم مستمر:
✍️جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته،بلکه لازمه تحقق آن،استمرار عمل مادی در زمان است.مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز.

⚛️ تقسیم بندی جرم از نظر نحوه ارتکاب:

۱⃣جرم مقید:
✍️جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی،زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد.مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته.

۲⃣جرم مطلق:
✍️جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد.مثل توهین من بگم عمتو فلان لازم به تحقق فلان نیست به صرف بیان بدون نتیجه محقق است

۳⃣جرم ساده:
✍️جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد.مثل سرقت،قذف،زنا.

۴⃣جرم به عادت:
✍️جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هر یک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند.

۵⃣جرم جمعی:
✍️جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال،کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.

۶⃣جرم مرتبط:
✍️جرائمی هستند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد.مثل سرقت در دنباله قتل.

۷⃣جرم مرکب:
✍️جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی جرم نبوده،بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.مثل کلاهبرداری.

۸⃣جرم مشهود:
✍️جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است.

۹⃣جرم غیر مشهود:
✍️جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است.

مصادیق ودیعه

مصادیق ودیعه

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است.
در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را به رایگان نگاه دارد.

اصطلاح شناسی ودیعه

ودیعه: عقد سپردن امانت
مودع: ودیعه گذار
مستودع(امین): ودیعه گیر

 

مصادیق ودیعه

۱- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذكر نكنند.

۲- نگاهداری از اسلحه، موبایل و… كه در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.

۳- نگاهداری كفش‌ها در مساجد.

۴- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارك دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

 

تعهدات مستودع یا امین

۱- حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی كه مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.

۲- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینكه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است.

۳- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینكه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

۴- ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینكه در نگهداری مال تعدی و تفریط كند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

۵- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالک است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.

 

تعهدات امانت‌‌گذار

۱- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

۲- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مكلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.

 

ودیعه باید مجانی باشد و الّا عقد نخواهد بود، بلكه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرتِ امانتداری تلقی نمی‌شود.

 

برای رفع سوءاثر چک برگه شده ام چکار باید بکنم؟

رفع سوءاثر چک

پرسش
با سلام و خسته نباشید

برای برداشتن سوء اثر از چک برگه شده ام چکار باید بکنم؟

ممنونم

✅ پاسخ
سلام
برای رفع سوءاثر از سوابق چکهاي برگشتي باید از طریق شعبه مربوطه به یکی از چند روش زیر اقدام کنید تا بانک نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد.
۱- تامين موجودي (بانک پس از رفع برگشت چک، مبلغ آن را به ذي‌نفع می پردازد).
۲- استرداد لاشه چک برگشتي و گرفتن رسید از بانک
توجه: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتي، ذي‌نفع چک باید رضايت‌نامه محضري (اشخاص حقیقی) یا نامه رسمي رضايت (شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي) را به بانک بدهد.
۴- ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي
۵- انقضاي مدت هفت ساله نگهداري سوابق چک‌هاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي

در صورتي که مشتري ظرف مدت ده روز کاري پس از برگشت چک، اقدام به تامين کسري موجودي سپرده قرض‌الحسنه جاري، ارائه لاشه چک يا رضايت‌نامه محضري ذ‌‌ي‌نفع چک به بانک و … ننمايد، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ارسال نمايد.
پیروز باشید

رفع سوءاثر چک

تبصره بند ۶ ماده ۱۸دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور میباشد.  این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ و ۴ قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.

در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت ۷ سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت  مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.